Portety

PROJEKT

Wychodząc naprzeciw potrzeby integracji międzypokoleniowej w Nowej Hucie, odbudowy relacji sąsiedzkich, szukania nowej tożsamości dzielnicy, jak i promocji naszej małej ojczyzny z okazji jej okrągłych, siedemdziesiątych, urodzin postanowiliśmy realizować we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji projekt: „70 PORTRETÓW NA 70-LECIE NOWEJ HUTY”, mający na celu uwiecznienie Nowohucian urodzonych w każdym roku istnienia Nowej Huty - od 1949 do 2019 roku.

Wykonanych zostało już 70 fotografii przedstawiających nowohucian od 1 do 70 r. życia, więc najstarszym bohaterem projektu jest rówieśnik Nowej Huty (ur. w 1949r.), potem 69-latek, następnie 68, itd., aż do najmłodszego bohatera, czyli 1-latka. Fotografie są wzbogacone o krótki opis, jaki zapragnie bohater zdjęcia przekazać odbiorcom wystawy. Dobór osób do projektu odbywał się pocztą tzw. "pantoflową", jak i przez serwisy społecznościowe. Wśród mieszkańców Nowej Huty jest spora liczba osób, których działania i sposób życia ma wpływ na "mały skrawek" otaczającej rzeczywistości. Takie osoby, które tworzą wspaniałe idee staraliśmy się "wyłapać" do naszego projektu nie zapominając równocześnie o wieku bohaterów. Poprzez ukazanie sylwetek 70 postaci pokazujemy, że Nową Hutę tworzą "wielcy"-"mali" mieszkańcy. Przedstawiamy w ten sposób różnorodność Nowej Huty, zarówno pod kontem działalności dla dzielnicy, jak i wieku jej mieszkańców. Projekty socjologiczne mają bardzo duże znaczenie dla społeczności lokalnej zarówno w momencie tworzenia oraz po latach, dlatego też poprzez przedstawienie 70 sylwetek bohaterów ukazujemy szeroki przekrój społeczeństwa mieszkającego w Nowej Hucie. Spotkanie z większością bohaterów zdjęć wraz z wernisażem wystawy ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia CENTRUM B7 na os. Centrum B 7. Sama wystawa będzie dostępna dla chętnych w siedzibie stowarzyszenia do końca października 2019r.

Projekt ma za zadanie realizować cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Miasta Krakowa, w tym szczególności takie punkty jak:
- stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,
- integracja społeczna i zawodowa mieszkańców,
- poprawa wizerunku miasta i podniesienie jakości otoczenia mieszkaniowego,
- rozbudowa i wspieranie sieci społecznych,
- ożywienie przestrzeni lokalnej.

Dodatkowo nasz projekt ma za zadanie kreowanie lepszego i bardziej przyjaznego miejsca do życia, wspomóc integrację międzypokoleniową, wymianę doświadczeń, pielęgnowanie historii lokalnej, budowanie więzi.

WSPÓŁPRACA

Projekt jest realizowany we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa.

REALIZACJA

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie CENTRUM B7.

Joanna Urbaniec

autorka zdjęć

Łukasz Lenda

oprawa graficzna

Jakub St. Gajda

twórca i koordynator projektu

Klaudia Małek

kooperacja

Spotkajmy się

Stowarzyszenie CENTRUM B7
Os. Centrum B bl. 7
31-927 Kraków Nowa Huta
NIP: 6783163418
KRS: 0000644163
REGON: 365774747

Zaglądnij do nas!